Inhoud

De website van Leerkr8ig biedt algemene informatie, die zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd kan worden. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, en te allen tijde gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, biedt Leerkr8ig geen garantie dat deze informatie volledig, juist en actueel is. Aan de inhoud op deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Leerkr8ig aanvaardt dus geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit eventuele gebreken in volledigheid of juistheid van de aangeboden informatie.

Aansprakelijkheid

Leerkr8ig is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door het gebruik van de informatie op de website of die verband houdt met de op deze website verkregen adviezen. Het gebruik van informatie, downloads en adviezen van deze website is dan ook geheel op eigen risico. De informatie op de website van Leerkr8ig is weliswaar wetenschappelijk onderbouwd, maar ook zeer algemeen. De informatie kan dan ook in geen geval worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies of behandeling. Raadpleeg voor het toepassen van de adviezen op deze website te allen tijde eerst de school van uw kind of uw huisarts. De gebruiker is verantwoordelijk voor gemaakte keuzes op basis van de informatie op deze website. Leerkr8ig accepteert geen aansprakelijkheid over deze keuzes. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

Copyright

U mag informatie op deze site door middel van een directe link delen via sociale media of e-mail en u mag teksten afdrukken of downloaden voor persoonlijk gebruik.  of voor intern gebruik binnen uw onderneming. Het op andere wijze gebruiken van teksten, logo’s of inhoud van de website is zonder toestemming van Leerkr8ig verboden.

Akkoord

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer.