Loopt uw zoon of dochter tegen problemen aan op school? Vallen de prestaties tegen? Is zijn/haar werkhouding niet goed, of vertoont hij/zij gedragsproblemen? Weten de docenten ook niet meer hoe ze kunnen helpen? Vermoedt u dat uw kind misschien overvraagd of ondervraagd wordt? Dan is het een zinvolle eerste stap om een intelligentieonderzoek te doen. Op basis van deze test wordt duidelijk wat er van uw zoon of dochter verwacht mag worden en kunnen de problemen mogelijk (gedeeltelijk) worden verklaard.

U kunt bij Leerkr8ig terecht voor een intelligentieonderzoek dat een uitgebreid beeld geeft van de cognitieve mogelijkheden van uw kind.
Het intelligentieonderzoek, de WISC-V-NL, bestaat uit verschillende taken, waarmee onder andere de taalvaardigheid, de visueel-ruimtelijke vaardigheden en het (werk)geheugen in kaart kunnen worden gebracht. Tijdens het onderzoek worden ook concentratie, taakaanpak en doorzettingsvermogen door middel van observatie meegenomen.

Onze afspraken vinden plaats bij u thuis op de bank, of aan de keukentafel, of aan het bureau van uw zoon of dochter, zodat u er niet de deur voor uit hoeft, en uw zoon of dochter in vertrouwde omgeving is.
Eventueel is afspreken op school ook mogelijk, indien uw school bereid is hier een rustige ruimte voor beschikbaar te stellen.
De afspraak duurt ongeveer 2 uur. We starten met kennismaken en uitleg over de test. Hierna is het onderzoek aan de beurt. Dit neemt gemiddeld anderhalf uur in beslag. Om de concentratie niet te laten verslappen houden we halverwege een korte pauze.

Een week of 2 na het onderzoek vindt de nabespreking plaats. U ontvangt dan ook het onderzoeksverslag. Hierin vindt u de uitslag van het onderzoek en een analyse van de sterke en zwakke kanten van uw zoon of dochter.


Wilt u een afspraak maken voor een onderzoek? Of vraagt u zich af of dit zinvol is voor uw kind? Neem dan contact op via telefoon of e-mail.

Bij een bredere hulpvraag, of complexere problematiek kan er ook uitgebreider onderzoek plaats vinden. Bijvoorbeeld op het gebied van executieve functies, (werk)geheugen, faalangst en motivatie. Hiervoor zijn één of twee extra onderzoeksmomenten nodig.